Hírfolyam Hírfolyam

II. Betegbiztonsági Konferencia a WHO Világnapján

2020. szeptember 16-án immár második alkalommal rendeztünk konferenciát a WHO által meghirdetett Betegbiztonsági Világnap alkalmából. A Betegbiztonsági Tanszéki Csoport által szervezett esemény témája idén az “Ösztönző rendszer a betegbiztonságot támogató vezetői tevékenységek elismerésére” volt. A témakört a most futó kiemelt pályázati konstrukció, az EFOP 1.8.0 – VEKOP 17 keretében a Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közösen fejleszti. Az esemény – a járványügyi helyzetre való tekintettel – online formában valósult meg.

A konferencia megnyitójában Dr. Belicza Éva elmondta, hogy a WHO ezévi kiemelt témája a dolgozók biztonsága. A WHO által megfogalmazott kulcsüzenetek közül ismertette a célcsoportoknak szóló legfontosabb gondolatokat, valamint  a véleményezésre közzétett stratégiai célokat. A WHO kulcsüzenetei – magyar fordításban – honlapunkról teljes terjedelemben elérhetők.

Második programpontként Dr. Lám Judit ismertette az EFOP 1.8.0 – VEKOP 17 pályázati konstrukcióban megvalósított általános betegbiztonsági fejlesztéseket. Elmondta, miért van nagy jelentősége a szervezeti kultúrának, és hogy a menedzsment mit tehet annak fejlesztése érdekében.

A folytatásban Dr. Pálosi Mihály, a NEAK Projektigazgatási és Adatszolgáltatási Főosztályának vezetője előadásában részletezte az egészségbiztosítás finanszírozási elveit és elemeit, a célokat és a megoldásra váró feladatokat. Ez utóbbiak közt említette az ellátás biztonságának növelését és az eredményes ellátás kiemelt díjazását, majd pedig beszámolt a célok elérése érdekében elindult együttműködés néhány eleméről.

Mihalicza Péter mutatta be a NÍVÓ fantázianevű, Beteg- és Dolgozói Biztonságot Támogató Vezetői Elismerési Programot. Ezt a rendszert a betegbiztonság fejlesztése érdekében dolgozták ki az EFOP 1.8.0 – VEKOP 17 pályázat keretében. Ismertette többek közt a kialakítás módszertanát, a program érintett szereplőit, alapelveit, várható pénzügyi hatását.

A következő négy előadásban a program legfontosabb szakmai elemei kerültek bemutatásra abból a megközelítésből, hogy azok miért fontosak a betegbiztonság szempontjából és a vezetőknek mik a teendőik a teljesítés érdekében.

Dr. Lám Judit az intézményekben kialakítandó betegbiztonsági program legfontosabb üzeneteiről és hatásairól beszélt, valamint arról, hogy a kapcsolódó tevékenységeket hogyan kell bemutatni a programot majdan működtető szervezet számára.

Dr. Belicza Éva előadásában a betegbiztonsági tevékenységgel összefüggő operatív feladatokat ismertette. A betegbiztonsági csoport működésével/működtetésével, a szakmai munka elemzésével és értékelésével, valamint a nemkívánatos események jelentésével és elemzésével kapcsolatos gondolatokat osztott meg a hallgatósággal.

Az operatív teendők témáját folytatva Dr. Ézsi Robin – szintén a NEAK képviseletében – előadásában bemutatta az esetmenedzserrel, karszalagos azonosítással, vezetői helyszínbejárással, valamint a betegátadással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, elvárásokat.

Dr. Safadi Heléna a jógyakorlatok és a betegbiztonság összefüggéseiről beszélt. Ismertette a jógyakorlatok lényegét, a projekt keretében bonyolított jógyakorlat képzések eredményeit. Felhívta a figyelmet a felsővezetés szerepvállalásának fontosságára, az ösztönzőrendszer szerepére a tényleges fejlődés elérése érdekében. Az előadás végén bemutatta a jógyakorlat témakörhöz kapcsolódó elvárásokat.

Az elhangzott előadásokban bemutatott feladatok megvalósításához számos jól használható eszköz érhető el a vezetők számára. Ezeket gyűjtötte össze és mutatta be Sinka Lászlóné Adamik Erika a betegbiztonsági program és a szakmai folyamatok fejlesztése vonatkozásában.  Ismertette a napokban elindult betegbiztonsági honlapot (www.betegbiztonsag.info), és a kórházi vezetők számára készített COVID-19 specifikus menedzsmenti ajánlásokat is.

A program zárásaként Dr. Belicza Éva összegezte a WHO legfontosabb üzeneteit, és bemutatta a WHO kiemelt akcióterveivel kapcsolatban a hazai megvalósítás aktuális helyzetét.

 

A WHO 2020. évi üzenete a Betegbiztonsági Világnap alkalmából az alábbi dokumentumban olvasható:

WHO betegbiztonsági kulcsüzenetek 2020

 

A konferencia publikus előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

A teljes konferencia videófelvétele egyben a következő linken tekinthető meg:

II. Betegbiztonsági Konferencia a WHO világnapján

NEVES jelentési rendszer

NEVES Egyesület

A következő eseményeink tervezett időpontjai:

NEVES Fórum

  • 2024. január 25.
  • 2024. április 11.
  • 2024. június 13.

AKTÍVAN A BETEGBIZTONSÁGÉRT!

Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című, EFOP 1.8.0 – VEKOP 17 jelű pályázati konstrukció betegbiztonsági alprojekt szakmai koncepciója és eredményei: Zárókiadvány

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

Kapcsolódó oldalak

További információ

Lezárult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre

BELLA program


Széchenyi 2020 info