Szakmai publikációk Szakmai publikációk

A NEVES munkacsoport tagjai által illetve együttműködésükkel megjelentetett publikációk évenként rendezve

 • Konszenzus konferencia a „Minőség az egészségügyben” magyarországi definíciójának megalkotására – Lege Artis Medicinae, 1996/ 6: 600-601., Belicza Éva Boján Ferenc

 • Minőségi indikátorok az egészségügyi ellátásban – Lege Artis Medicinae, 1999/ 9: 60-66., Belicza Éva
 • A bizonyítékokon alapuló orvoslás a mindennapi orvosi gyakorlatban – Orvosi Hetilap, (1999) 140(21) 1173-1177., Mogyorósy Gábor, Belicza Éva

 • Minőségbiztosítás az egészségügyben – Belicza Éva – In: Egészségügyi informatika (Szerk.: Kékes Ede, Surján György, Balkányi László, Kozmann György) Medicina, Budapest, 2000., pp. 680-696.

 • Mit jelent a minőségfejlesztés az egészségügyben? – Lege Artis Medicinae, 2002/12: 202-203., Belicza Éva

 • A minőségfejlesztés támogatása: indikátorok az egészségügyi szolgáltatások értékeléséreKórház, 2003/12-2004/01: 20-22., Belicza Éva, Takács Erika, Boncz Imre
 • Indikátorrendszer kialakítása az egészségügyi szolgáltatások értékelésére – Orvosi Hetilap, (2004) 145: 1567-1572., Belicza Éva, Takács Erika, Boncz Imre
 • A minőség nem hozzáadott érték – a tevékenység része: a szakmai irányelv hatásának vizsgálata a gyógyszeres terápia alakulására a hazai fekvőbeteg intézményekbenKórház, 2004/4, 11. évfolyam 4. szám 14-18., Müller Anna, Paulik Edit, Nagymajtényi László, Belicza Éva, Boda Krisztina • Betegbiztonsági program hazai megvalósítása – NEVES (nem várt események) – Kórház, 2008/3: 32-35., Belicza Éva, Kullmann Lajos
 • Nemkívánatos esemény 1 – A decubitus – Kórház, 2008/3: 36-37., Csikai Sándorné, Nagy Katalin, Udvardiné Horváth Szilvia
 • Nemkívánatos esemény 2 – Az elmaradt tervezett műtét Kórház, 2008/3: 38-41., Kránitz Katalin, Kellermann László, Deák Edit, Takács Erika
 • Nemkívánatos esemény 3 – A betegek elesése és leesése – Kórház, 2008/3: 41-44., Boros Erzsébet, Őry Csilla, Udvardiné Horváth Szilvia, Tihanyi Mariann
 • Nemkívánatos esemény 4 – Az újraélesztés Kórház, 2008/3: 45-47., Orosz Márta, Buda Károlyné, Pikóné Olej Mária, Kránitz Katalin
 • Hazai lehetőségek és ajánlások: betegbiztonságKórház, 2008/10: 53-55., Belicza Éva
 • Minőségmenedzsment az egészségügyben – Belicza Éva – In: Népegészségügyi Orvostan (Szerk.: Ember István, Kiss István, Cseh Károly), Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2013, pp. 419-424.

A betegbiztonsági témakör meghatározó dokumentumai

Előadások

Módszertani útmutató az oki kutatások végzéséhez

Útmutató az oki kutatáshoz kapcsolódó technikák elsajátításához, megfelelő alkalmazásához.
Tovább az útmutatóhoz

Következő NEVES Fórum időpontok

 • 2019. november 28.
 • 2020. január 30.
 • 2020. április 16.
 • 2020. június 11.

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

Egészségügyi jógyakorlatok

Már elérhető az egészségügyi jógyakorlatok online katalógusa, valamint a EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt teljes időszaka alatt – azaz 2020. szeptember 30-ig –
várják kollégáink a fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények munkatársaitól az ismert betegbiztonsági kockázatok feltárására, kezelésére alkalmazott intézményi jógyakorlatok beküldését.További információért látogasson el az Egészségügyi Jógyakorlatok Online Katalógusának felületére.

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre