NEVES – Betegbiztonsági Fórum NEVES – Betegbiztonsági Fórum

FELHÍVÁS JÓGYAKORLATOK BEKÜLDÉSÉRE

2017. június 1-én elindult az „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című, EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú pályázati projekt. Betegbiztonság alprojektjének egyik meghatározó, a teljes projektciklust felölelő területe az egészségügyi jógyakorlatok gyűjtésére, fejlesztésére, terjesztésére, oktatására és implementálására irányul. Első lépésben a már ismert, működő jógyakorlatok gyűjtése kezdődik meg a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ irányításával.

Várjuk a fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények munkatársaitól azon jógyakorlatokat, amelyek megfelelnek a részletes felhívásnak.

Jógyakorlatokat a projekt végéig, 2020. szeptember 30-ig várunk.
A jógyakorlatok gyűjtése, fejlesztése és terjesztése a projekt ideje alatt, az erre kialakított on-line felületen keresztül folyamatosan történik, de közülük oktatási programba integrálásra csak a 2017. október 31-ig beérkező jógyakorlatok kerülhetnek.

A beérkezett jógyakorlatok értékelése időszakosan történik, a következő visszajelzési időszak várhatóan 2018. II. féléve.

A beküldés on-line történik az alábbi linken.


neves_forum_logo

Az Egészségügyi Menedzserképző Központ, a NEVES (NEm Várt ESemények) Program szakmai koordinátoraként, annak tanulságai alapján “Betegbiztonsági Fórum” néven, szakmai rendezvénysorozatot hívott életre, melynek célja a betegbiztonság javítása, módszertani ajánlások kidolgozása.

A rendezvényekre kéthavonta, délután 13.30 – 16.30 óra között kerül sor. A rendezvényekre várjuk kórházigazgatók, ápolási- és minőségügyi vezetők, orvosok, ápolók, döntéshozók, finanszírozók, civil szervezetek, valamint minden olyan szakember jelentkezését, aki elhivatott a betegbiztonság javítása iránt.

 

A következő NEVES Fórum témája:

A kocka el van vetve – kockázatkezelés az egészségügyben

Időpontja és helyszíne:

2018. február 15.
13.30-16.00

Szent János Kórház, 23-as épület, Auditórium
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Térkép


A Betegbiztonsági Fórum módszertana és jellege:

Az összejövetelek formája interaktív, cél a kölcsönös tapasztalatcsere, információ-átadás, tanulás, és végső soron a gyakorlatban hasznosítható ajánlások kidolgozása. Minden Fórum egy kiemelt téma köré szerveződik, melyet vitaindító előadást követően, egy-egy felkért szakértő moderál. Az események során részben a létező hazai adatokra alapozva, (pl.: NEVES program), részben a nemzetközi szakirodalom bemutatása mentén zajlik az eszmecsere. A fő témák mellett természetesen lehetőséget biztosítunk az aktualitások megbeszélésére, esetleg egy-egy tanulságos eset rövid bemutatására is.

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

NEVES jelentési rendszer

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

BELLA program