Hírfolyam Hírfolyam

58. NEVES Betegbiztonsági Fórum

2022. május 26-án rendeztük meg az 58. NEVES Betegbiztonsági Fórumot, „Civil szervezetek lehetséges szerepe a betegbiztonságban” címmel, amelyre – hosszú idő óta először – személyes jelenlét formájában került sor. A rendezvényen a civil szervezetek részéről a Jobbulást! Alapítvány, az Autisták Országos Szövetsége és a Magyar Páciensek Kamarája vett részt.

Dr. Belicza Éva a bevezető előadásában elmondta, hogy legközelebb ősszel lesznek szakmai rendezvényeink. 2022. szeptember 15-én rendezzük meg a IV. Konferenciát a WHO által meghirdetett Betegbiztonsági Világnap alkalmából, amelynek témája a biztonságos gyógyszerelés lesz. 2022. októberében az IME Infekciókontroll és Betegbiztonsági Konferenciára várjuk az érdeklődőket. A következő NEVES Fórum 2023. év elején várható.

Fontos tájékoztatásként hangzott el ismét, hogy a NEVES jelentési rendszer 2022. június elsejétől egy ideig nem lesz elérhető, a tervek szerint hamarosan egy új felületen, korszerűbb kivitelben indítjuk újra. Az érintetteknek újabb tájékoztatást küldtünk a szükséges tudnivalókról emailben. Az átmeneti időszakban, amíg az új felület elkészül, a jelentések intézményi szintű gyűjtéséhez technikai támogatást nyújtunk: Excel táblázatokat teszünk közzé a betegellátással összefüggő nem várt események gyűjtéséhez. Ezek a táblázatok a későbbiekben importálhatók lehetnek a jelentési rendszer új felületére. Kiemelendő információ még ehhez kapcsolódóan, hogy az elmúlt években végzett oki kutatások eredményei alapján több nem várt esemény gyűjtésére szolgáló adatlap is megújult, és a közzétett Excel táblázatok tartalma már ezekhez az új adatlapokhoz igazodik.

Szintén a tájékoztatások között hangzott el, hogy 2022. június 15-ig még lehet jelentkezni a minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzésre, amely 2022 szeptemberében fog indulni, pénteki és szombati oktatási alkalmakkal. További információk a képzésről itt találhatók: https://semmelweis.hu/emk/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzeseink/jelentkezes-mbm/

Az aktualitások ismertetését követően a betegek és a civil szervezetek szerepét tekintettük át a betegbiztonságot érintően, majd pedig a témában érdekes diszkusszió zajlott.

Báldy Barbara szociológus, PhD hallgató a nemzetközi szakirodalmakat áttekintve azt kutatta, hogy a betegek milyen tudással rendelkeznek a betegbiztonságról. Vizsgálta, hogy milyen szempontjaik vannak és milyen igényeik lennének, milyen tapasztalatokat szereztek, és mit gondolnak saját szerepükről e téren. Kutatásának eredményeit foglalta össze előadásában. Fontos megállapításként hangzott el, hogyha a betegek szerepet vállalnak a saját ellátásukban, ismerik a saját helyzetüket, a különböző károsodások egy része megelőzhető. Jó esetben a beteg nem elszenvedője az eseményeknek, hanem aktív közreműködője, alakítója annak. Ehhez szükséges az ellátókkal való megfelelő kapcsolat, és hogy a betegek kérdés nélkül is kapjanak kellő és megfelelő információt.

Dr. Pákó Judit, a Jobbulást! Alapítvány kuratóriumi elnöke bemutatta, hogy ők mit tudnak tenni, mit tettek már eddig is az egészségügyi ellátás körülményeinek javítása érdekében. Többek közt higiéniai termékeket, szappant és kézfertőtlenítőket juttattak el kórházakba, szociális intézményekbe, COVID antitest vizsgálatokat biztosítottak a dolgozók számára, kézhigiénés továbbképzéseket szerveztek a kórházi fertőzések csökkentése érdekében. 2021-ben a WHO Betegbiztonsági Világnap témájához kapcsolódóan mentálhigiénés programokat szerveztek az egészségügyi szakembereknek, elsősorban a szülészet területén dolgozóknak. A betegek visszajelzései alapján az ellátás kényelmét és biztonságát segítő eszközöket szereztek be és juttattak el a kórházakba. A visszajelzések alapjául az általuk indított online betegelégedettséget mérő felület (https://jobbulast.info/velemenyek) szolgált, az ide érkezett adatok elemzése alapján határozták meg a fejlesztési céljaikat, a pályázatok során elnyerhető eszközök/támogatások körét. Ez a honlap az ország bármely intézményében szerzett tapasztalatokkal kapcsolatban biztosít visszajelzési lehetőséget.  Célként hangzott el, hogy az elégedettségmérő honlap minél szélesebb körben váljon ismertté, hiszen az érkező visszajelzések fontos alapjául szolgálhatnak a további fejlesztéseknek. Az alapítvány honlapja: https://jobbulastalapitvany.hu/

Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke az autizmusban érintett betegek és hozzátartozóik biztonságos betegellátásáról beszélt. Az autista személyek olyan nehézségekkel küzdenek, amelyeket az egészségügyi ellátásban dolgozóknak kezelniük kell tudni, hogy a vizsgálat/beavatkozás sikeres legyen. Ehhez azonban megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük az ellátóknak a betegcsoport jellegzetes szükségleteit illetően. Az ő ellátásuk során kiemelt jelentősége van a tervezhetőségnek, a várható eseményekre való előzetes felkészítésnek, a minél rövidebb várakozási időnek és a pontos, célirányos kommunikációnak, valamint a türelemnek és a bizalom elnyerésének. Csak az autisták hozzátartozóinak partnerként, munkatársként történő elfogadása, a velük való szoros együttműködés biztosíthatja, hogy a betegek hozzáférjenek a számukra szükséges egészségügyi ellátáshoz. A hosszas várakozás, a történések kiszámíthatatlansága, a nem megfelelő kommunikáció hatására a beteg elveszítheti az együttműködési hajlandóságát, és az esetleges későbbi ellátásokat is megnehezítheti, vagy akár ellehetetlenítheti. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az egészségügyi ellátók megfelelő tájékozottsággal rendelkezzenek a témában, és felkészülten fogadják az autista betegeket és hozzátartozóikat. Ebben nagy segítséget tud nyújtani a civil szervezetük, az AOSZ, amely több, nagyon hasznos kiadványt készített a témához kapcsolódóan. Bővebb információ a honlapjukon található: https://aosz.hu

Dr. Oriold Károly, a Magyar Páciensek Kamarájának (MPK) elnöke két eset bemutatásán keresztül szemléltette, hogy a betegellátási folyamatban milyen jelentősége van a beteg és a hozzátartozója tájékozottságának, és mennyire fontos az ellátókkal való partneri viszony, együttműködés, valamint a megfelelő kommunikáció. Az esetek kapcsán felvetette többek közt a betegjogok érvényesülésének szerepét, és rámutatott az ellátási folyamatok gyenge pontjaira, fejlesztési lehetőségeire. Végül ismertette mindazokat a lehetőségeket és feladatokat, amelyek megvalósítását a Magyar Páciensek Kamarája célul tűzte ki maga elé. Az MPK a betegek érdekeinek és jogainak érvényesítését kívánja elősegíteni az ellátókkal és más szervezetekkel is együttműködve, így járulva hozzá az egészségügyi ellátás emberközpontú fejlesztéséhez. Honlapjuk: https://magyarpaciensekkamaraja.hu/

Az előadásokat követően párbeszéd zajlott az eseményen részt vevő szervezetek képviselői és a hallgatóság között. Számos ötlet felmerült az együttműködés és egymás erősítésének további lehetőségeivel kapcsolatban.

A Jobbulást! Alapítvány részéről a betegelégedettségi vizsgálatban való részvétel népszerűsítésében, a lehetőségről szóló ismeretek terjesztésében kértek segítséget.

A diszkusszió során egyértelművé vált, hogy a hazai egészségügyi képzésekben nagyon kevés ismeretet adnak át a speciális ellátási szükségletű betegcsoportokkal, így az autistákkal kapcsolatban is. Az Autisták Országos Szövetsége által összeállított tájékoztató anyagok, dokumentumok hasznosak lehetnek az egészségügyi ellátók számára is. Különösen jó szolgálatot tehet az autizmussal élő személyek részére kifejlesztett Kórházi kiskönyv (https://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/03/k%C3%B3rh%C3%A1zi-kisk%C3%B6nyv.pdf).

Konklúzióként megfogalmazható, hogy a betegellátás biztonságának javításában hasznos szerepet töltenek be a civil szervezetek, érdemes lenne a birtokukban lévő tudást nagyobb mértékben hasznosítani az együttműködések számos területén.

Az  előadások diái az alábbi linken érhetőek el:

 

 

 

NEVES jelentési rendszer

NEVES Egyesület

A következő eseményeink tervezett időpontjai:

Konferencia a WHO Betegbiztonsági Világnapján

  • 2024. szeptember 17. (kedd)

AKTÍVAN A BETEGBIZTONSÁGÉRT!

Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című, EFOP 1.8.0 – VEKOP 17 jelű pályázati konstrukció betegbiztonsági alprojekt szakmai koncepciója és eredményei: Zárókiadvány

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

Kapcsolódó oldalak

További információ

Lezárult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre

BELLA program

akkreditáció BELLA belső jelentési rendszer betegbevonás betegbiztonság betegesés betegátadás bevezetés bevezető decubitus EFOP elemzési módszerek Európai Unió fejlesztés gyógyszerelés gyógyszerelési hiba gyökérok elemzés infekciókontroll jelentési eredmények jelentési hajlandóság jelentési rendszer jógyakorlat jó gyakorlatok kockázatkezelés kockázatmenedzsment kommunikáció korlátok kézhigiéné MAP4E nemkívánatos esemény NEVES NEVES jelentési rendszer ok oktatás projekt protokoll SE-EMK standard standardfejlesztés standardok tanúsítás tűszúrás tűszúrásos sérülések WHO újraélesztés


Széchenyi 2020 info