Hírfolyam Hírfolyam

47. NEVES Betegbiztonsági fórum

2018. november 29-én került megrendezésre a 47. NEVES Betegbiztonsági Fórum, mely ezúttal az „Okuljunk hibáinkból – Éles-hegyes eszközök okozta sérülések és kivédésük lehetőségei” címet kapta.Dr. Belicza Éva köszöntőjében elsőként a 10 éves NEVES program meghatározó eseményeit, emlékeit idézte fel, valamint előre vetítette, hogy a 2019. június 9-én megrendezésre kerülő 50. NEVES Fórum a Program kiemelt jubileumi alkalma lesz.

A hibákból való tanulást támogató oki kutatás folyamatának bemutatásával nyitotta meg a szakmai programot. Előadásában hangsúlyozta, hogy az „EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 jelű, az „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt keretében végzett kutatások eredményeként létrejövő, nemkívánatos események oki kutatásairól szóló tanulmányok témakörspecifikus ajánlásokat fognak megfogalmazni. Támogatják a hibákból való tanulást, tartalmazni fogják a nemzetközi és hazai környezetben ismerten előforduló okokat, és a megelőzési lehetőségeket is.

Pitás Eszter a leggyakoribb okok számbavételével ismertette a nemzetközi illetve hazai szakirodalomra támaszkodó ajánlásokat az éles-hegyes eszközök okozta sérülések megelőzésére vonatkozóan. Előadása végén hangsúlyozta, hogy elfogadó szervezeti légkör és kultúra szükséges ahhoz, hogy az egészségügyi dolgozók merjenek beszélni a munkájuk során elszenvedett sérülésekről, lehetővé téve a baleset körülményeinek megismerését, tanulságok levonását.

Sinka Lászlóné Adamik Erika az éles-hegyes eszközök okozta sérülések oki kutatását támogató tanulmány legfontosabb eredményeit mutatta be. Az adatok a szakirodalmi forrásokon túl a NEVES rendszerbe jelentett több mint 800 adatlap statisztikai elemzéséből, a több mint 5500 hazai egészségügyi dolgozó részvételével végzett célzott kérdőíves felmérés eredményeiből, illetve a témakörben szakértők közreműködésével folytatott két fókuszcsoportos interjú feldolgozásából származnak. Útravalóul azt tanácsolta a jelenlévőknek, hogy saját intézményi folyamataik fejlesztésekor használják fel az elkészülő tanulmányokat és jógyakorlatokat!

A programot két meghívott előadó zárta saját intézményi tapasztalataik megosztásával:

Elsőként Gróf Kinga az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet ápolási igazgatója „A bekövetkezett balesetekből való tanulás” című előadásában az éles-hegyes eszközök okozta sérülések számának csökkentése érdekében végzett intézményi tevékenységeket és azok eredményeit prezentálta. Kiemelte, hogy az elért eredményekben fontos szerepe van annak, hogy a bekövetkezett sérüléseket és az azok kapcsán bevezetett intézkedések eredményeit folyamatosan monitorozzák, és a dolgozók visszajelzéseit is figyelembe véve szükség szerint korrigálják a folyamatot.

Végezetül Simon Mátyás a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának biztonságszervezési osztályvezetője az Éles, hegyes eszközök használatának munka- és környezetvédelmi vonatkozású kapcsolatát ismertette, hangsúlyozva a gyűjtőeszközök használata vonatkozó megfelelő ismeretek szükségességét, valamint bemutatta mindazokat a közelmúltban bevezetett intézkedéseket, melyek más egészségügyi szolgáltatók számára is hasznosak lehetnek a sérülések megelőzésében.

A fórum hagyományosan a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

A fórum előadásai az alábbi linken érhetőek el:

NEVES jelentési rendszer

NEVES Egyesület

A következő NEVES Fórumok tervezett időpontjai:

  • 2023. április 27.
  • 2023. június 8.

AKTÍVAN A BETEGBIZTONSÁGÉRT!

Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című, EFOP 1.8.0 – VEKOP 17 jelű pályázati konstrukció betegbiztonsági alprojekt szakmai koncepciója és eredményei: Zárókiadvány

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

Kapcsolódó oldalak

További információ

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre

BELLA program


Széchenyi 2020 info