Hírfolyam Hírfolyam

47. NEVES Betegbiztonsági fórum

2018. november 29-én került megrendezésre a 47. NEVES Betegbiztonsági Fórum, mely ezúttal az „Okuljunk hibáinkból – Éles-hegyes eszközök okozta sérülések és kivédésük lehetőségei” címet kapta.Dr. Belicza Éva köszöntőjében elsőként a 10 éves NEVES program meghatározó eseményeit, emlékeit idézte fel, valamint előre vetítette, hogy a 2019. június 9-én megrendezésre kerülő 50. NEVES Fórum a Program kiemelt jubileumi alkalma lesz.

A hibákból való tanulást támogató oki kutatás folyamatának bemutatásával nyitotta meg a szakmai programot. Előadásában hangsúlyozta, hogy az „EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 jelű, az „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt keretében végzett kutatások eredményeként létrejövő, nemkívánatos események oki kutatásairól szóló tanulmányok témakörspecifikus ajánlásokat fognak megfogalmazni. Támogatják a hibákból való tanulást, tartalmazni fogják a nemzetközi és hazai környezetben ismerten előforduló okokat, és a megelőzési lehetőségeket is.

Pitás Eszter a leggyakoribb okok számbavételével ismertette a nemzetközi illetve hazai szakirodalomra támaszkodó ajánlásokat az éles-hegyes eszközök okozta sérülések megelőzésére vonatkozóan. Előadása végén hangsúlyozta, hogy elfogadó szervezeti légkör és kultúra szükséges ahhoz, hogy az egészségügyi dolgozók merjenek beszélni a munkájuk során elszenvedett sérülésekről, lehetővé téve a baleset körülményeinek megismerését, tanulságok levonását.

Sinka Lászlóné Adamik Erika az éles-hegyes eszközök okozta sérülések oki kutatását támogató tanulmány legfontosabb eredményeit mutatta be. Az adatok a szakirodalmi forrásokon túl a NEVES rendszerbe jelentett több mint 800 adatlap statisztikai elemzéséből, a több mint 5500 hazai egészségügyi dolgozó részvételével végzett célzott kérdőíves felmérés eredményeiből, illetve a témakörben szakértők közreműködésével folytatott két fókuszcsoportos interjú feldolgozásából származnak. Útravalóul azt tanácsolta a jelenlévőknek, hogy saját intézményi folyamataik fejlesztésekor használják fel az elkészülő tanulmányokat és jógyakorlatokat!

A programot két meghívott előadó zárta saját intézményi tapasztalataik megosztásával:

Elsőként Gróf Kinga az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet ápolási igazgatója „A bekövetkezett balesetekből való tanulás” című előadásában az éles-hegyes eszközök okozta sérülések számának csökkentése érdekében végzett intézményi tevékenységeket és azok eredményeit prezentálta. Kiemelte, hogy az elért eredményekben fontos szerepe van annak, hogy a bekövetkezett sérüléseket és az azok kapcsán bevezetett intézkedések eredményeit folyamatosan monitorozzák, és a dolgozók visszajelzéseit is figyelembe véve szükség szerint korrigálják a folyamatot.

Végezetül Simon Mátyás a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának biztonságszervezési osztályvezetője az Éles, hegyes eszközök használatának munka- és környezetvédelmi vonatkozású kapcsolatát ismertette, hangsúlyozva a gyűjtőeszközök használata vonatkozó megfelelő ismeretek szükségességét, valamint bemutatta mindazokat a közelmúltban bevezetett intézkedéseket, melyek más egészségügyi szolgáltatók számára is hasznosak lehetnek a sérülések megelőzésében.

A fórum hagyományosan a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

A fórum előadásai az alábbi linken érhetőek el:

Módszertani útmutató az oki kutatások végzéséhez

Útmutató az oki kutatáshoz kapcsolódó technikák elsajátításához, megfelelő alkalmazásához.
Tovább az útmutatóhoz

Következő NEVES Fórum időpontok

  • 2019. november 28.
  • 2020. január 30.
  • 2020. április 16.
  • 2020. június 11.

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

Egészségügyi jógyakorlatok

Már elérhető az egészségügyi jógyakorlatok online katalógusa, valamint a EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt teljes időszaka alatt – azaz 2020. szeptember 30-ig –
várják kollégáink a fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények munkatársaitól az ismert betegbiztonsági kockázatok feltárására, kezelésére alkalmazott intézményi jógyakorlatok beküldését.További információért látogasson el az Egészségügyi Jógyakorlatok Online Katalógusának felületére.

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre