Hírfolyam Hírfolyam

45. NEVES Betegbiztonsági fórum

2018. június 7-én került megrendezésre a 45. NEVES Betegbiztonsági Fórum, mely ezúttal „Betegbiztonsági veszélyforrások kezelése – a legújabb módszertani ajánlások bemutatása” címet kapta.Dr. Belicza Éva köszöntőjében bemutatta a nap programját, és az aktualitások ismertetése keretében beszámolt az EFOP 1.8.0 Betegbiztonsági alprojektjének néhány jelenleg folyó tevékenységéről valamint egyéb betegbiztonsághoz kapcsolódó hírekről. Felhívta a figyelmet a nyári szünet utáni NEVES Fórumok tervezett időpontjára (2018.10.11., 2018.11.29., 2019.02.07., 2019.04.11., 2019.06.06.), valamint a helyszínváltozásra is, hiszen ősztől a NEAK Váci út 73/A szám alatti épületében kerülnek megrendezésre a Fórumok.

A Fórum keretében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetésével az alábbi 4 témakörben készült módszertani ajánlásokat mutatták be a meghívott előadók:

Dr. Patyi Márta a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kórházhigiénés osztályának vezető főorvosa elsőként a kézhigiéne fejlesztésére szolgáló WHO multimodális stratégia alapú módszertani kézikönyvet és képzési anyagot mutatta be. Az előadás részét képezte a módszertani anyag kidolgozását megelőzően a hazai egészségügyi ellátó intézményekben végzett helyzetértékelés [Kézhigiénés Önértékelő Rendszer (KÖR)] eredményeinek ismertetése is. Az előadás végén Dr. Patyi Márta hangsúlyozta, hogy az intézményi kézhigiéné javításában az oktatások és visszaellenőrzések mellett a személyi és tárgyi feltételeknek, a példamutató magatartásnak, és a jó minőségű kézfertőtlenítő szerek beszerzésének is kiemelkedő szerepe van.

Majd ezt követően az antimikróbás szerek helyes alkalmazására (stewardship) vonatkozó módszertani útmutatót ismertette a járóbeteg, illetve a fekvőbeteg ellátásra vonatkozóan.Európai uniós összehasonlításban hazánk a magas rezisztencia-értékekkel bíró tagállamok között helyezkedik el. Mindez jelentős költségterhet jelent az egészségügyi szolgáltatók számára, ezért a rezisztencia visszaszorítását prioritásként kell kezelni, amihez egy minden ellátási szintjére kiterjedő Nemzeti Antibiotikum Stewardship Program létrehozása és működtetése szükséges. Kiemelte az állatgyógyászattal való együttműködés fontosságát, hiszen az antibiotikum felhasználás 81%-a ott történik, és ez mindenképpen hatással van a humán gyógyászatra is.

Dr. Higyisán Ilona a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főgyógyszerésze a kézi és automata egyedi gyógyszerelés támogatására vonatkozó módszertani útmutató ajánlásait mutatta be.
A hazai és külföldi vizsgálatok alapján gyógyszerelési hibák átlagosan az esetek 10-20%-ában fordulnak elő, melyek eredménye lehet észrevétlen, de akár súlyos szövődménnyel járó eset is.
A módszertani ajánlás célja, hogy a hazai kórházakban ellátott betegek gyógyszerelése során teljes körűen érvényesüljenek a betegre szabott gyógyszerosztás által biztosítható szakmai és gazdasági előnyök, a betegbiztonság javítása mellett. Az ajánlás részletesen tartalmazza a bevezetés szakmai indokoltságát, lépéseit, várható eredményeit és feltételrendszerét is. A későbbi tervek között szerepel a témakörhöz kapcsolódó módszertani levelek megjelentetése, az informatikai-gyógyszergazdálkodáshoz illetve a gyógyszerészi tanácsadáshoz, klinikai gyógyszerészethez kapcsolódó feltételrendszer kialakítása, újragondolása, valamint jogszabály módosítási javaslat készítése is.

Dr. Csontos Diána a Bajcsy-Zsilinszky Kórház gyógyszerésze a betegek által behozott gyógyszerek kezelésére vonatkozó módszertani útmutató ismertetésével zárta az előadások sorát.
A betegek által behozott gyógyszerek kezelésével kapcsolatos jogszabályi ellentmondások és szabályozási hiányosságok bizonytalansághoz és betegbiztonsági kockázatokhoz vezetnek. Az egyeztetés alatt álló módszertani útmutató részletes ajánlást fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a betegek által behozott gyógyszerek milyen szempontok alapján és hogyan kezelendőek. Az ajánlás célja az lenne, hogy az ellátó intézmények egységesen és egyértelmű szabályok szerint járhassanak el a betegek által behozott gyógyszereket illetően, azonban ehhez még jogszabályi módosításokra és további szakmai egyeztetésekre van szükség.

A fórum hagyományosan a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

A Fórum egyes előadásai csak a módszertani anyagok hivatalos elfogadását követően válnak elérhetővé.

Módszertani útmutató az oki kutatások végzéséhez

Útmutató az oki kutatáshoz kapcsolódó technikák elsajátításához, megfelelő alkalmazásához.
Tovább az útmutatóhoz

Következő NEVES Fórum időpontok

  • 2019. november 28.
  • 2020. január 30.
  • 2020. április 16.
  • 2020. június 11.

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

Egészségügyi jógyakorlatok

Már elérhető az egészségügyi jógyakorlatok online katalógusa, valamint a EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt teljes időszaka alatt – azaz 2020. szeptember 30-ig –
várják kollégáink a fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények munkatársaitól az ismert betegbiztonsági kockázatok feltárására, kezelésére alkalmazott intézményi jógyakorlatok beküldését.További információért látogasson el az Egészségügyi Jógyakorlatok Online Katalógusának felületére.

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre