Hírfolyam Hírfolyam

45. NEVES Betegbiztonsági fórum

2018. június 7-én került megrendezésre a 45. NEVES Betegbiztonsági Fórum, mely ezúttal „Betegbiztonsági veszélyforrások kezelése – a legújabb módszertani ajánlások bemutatása” címet kapta.Dr. Belicza Éva köszöntőjében bemutatta a nap programját, és az aktualitások ismertetése keretében beszámolt az EFOP 1.8.0 Betegbiztonsági alprojektjének néhány jelenleg folyó tevékenységéről valamint egyéb betegbiztonsághoz kapcsolódó hírekről. Felhívta a figyelmet a nyári szünet utáni NEVES Fórumok tervezett időpontjára (2018.10.11., 2018.11.29., 2019.02.07., 2019.04.11., 2019.06.06.), valamint a helyszínváltozásra is, hiszen ősztől a NEAK Váci út 73/A szám alatti épületében kerülnek megrendezésre a Fórumok.

A Fórum keretében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetésével az alábbi 4 témakörben készült módszertani ajánlásokat mutatták be a meghívott előadók:

Dr. Patyi Márta a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kórházhigiénés osztályának vezető főorvosa elsőként a kézhigiéne fejlesztésére szolgáló WHO multimodális stratégia alapú módszertani kézikönyvet és képzési anyagot mutatta be. Az előadás részét képezte a módszertani anyag kidolgozását megelőzően a hazai egészségügyi ellátó intézményekben végzett helyzetértékelés [Kézhigiénés Önértékelő Rendszer (KÖR)] eredményeinek ismertetése is. Az előadás végén Dr. Patyi Márta hangsúlyozta, hogy az intézményi kézhigiéné javításában az oktatások és visszaellenőrzések mellett a személyi és tárgyi feltételeknek, a példamutató magatartásnak, és a jó minőségű kézfertőtlenítő szerek beszerzésének is kiemelkedő szerepe van.

Majd ezt követően az antimikróbás szerek helyes alkalmazására (stewardship) vonatkozó módszertani útmutatót ismertette a járóbeteg, illetve a fekvőbeteg ellátásra vonatkozóan.Európai uniós összehasonlításban hazánk a magas rezisztencia-értékekkel bíró tagállamok között helyezkedik el. Mindez jelentős költségterhet jelent az egészségügyi szolgáltatók számára, ezért a rezisztencia visszaszorítását prioritásként kell kezelni, amihez egy minden ellátási szintjére kiterjedő Nemzeti Antibiotikum Stewardship Program létrehozása és működtetése szükséges. Kiemelte az állatgyógyászattal való együttműködés fontosságát, hiszen az antibiotikum felhasználás 81%-a ott történik, és ez mindenképpen hatással van a humán gyógyászatra is.

Dr. Higyisán Ilona a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főgyógyszerésze a kézi és automata egyedi gyógyszerelés támogatására vonatkozó módszertani útmutató ajánlásait mutatta be.
A hazai és külföldi vizsgálatok alapján gyógyszerelési hibák átlagosan az esetek 10-20%-ában fordulnak elő, melyek eredménye lehet észrevétlen, de akár súlyos szövődménnyel járó eset is.
A módszertani ajánlás célja, hogy a hazai kórházakban ellátott betegek gyógyszerelése során teljes körűen érvényesüljenek a betegre szabott gyógyszerosztás által biztosítható szakmai és gazdasági előnyök, a betegbiztonság javítása mellett. Az ajánlás részletesen tartalmazza a bevezetés szakmai indokoltságát, lépéseit, várható eredményeit és feltételrendszerét is. A későbbi tervek között szerepel a témakörhöz kapcsolódó módszertani levelek megjelentetése, az informatikai-gyógyszergazdálkodáshoz illetve a gyógyszerészi tanácsadáshoz, klinikai gyógyszerészethez kapcsolódó feltételrendszer kialakítása, újragondolása, valamint jogszabály módosítási javaslat készítése is.

Dr. Csontos Diána a Bajcsy-Zsilinszky Kórház gyógyszerésze a betegek által behozott gyógyszerek kezelésére vonatkozó módszertani útmutató ismertetésével zárta az előadások sorát.
A betegek által behozott gyógyszerek kezelésével kapcsolatos jogszabályi ellentmondások és szabályozási hiányosságok bizonytalansághoz és betegbiztonsági kockázatokhoz vezetnek. Az egyeztetés alatt álló módszertani útmutató részletes ajánlást fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a betegek által behozott gyógyszerek milyen szempontok alapján és hogyan kezelendőek. Az ajánlás célja az lenne, hogy az ellátó intézmények egységesen és egyértelmű szabályok szerint járhassanak el a betegek által behozott gyógyszereket illetően, azonban ehhez még jogszabályi módosításokra és további szakmai egyeztetésekre van szükség.

A fórum hagyományosan a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

A Fórum egyes előadásai csak a módszertani anyagok hivatalos elfogadását követően válnak elérhetővé.

NEVES jelentési rendszer

NEVES Egyesület

A következő NEVES Fórumok tervezett időpontjai:

  • 2023. április 27.
  • 2023. június 8.

AKTÍVAN A BETEGBIZTONSÁGÉRT!

Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című, EFOP 1.8.0 – VEKOP 17 jelű pályázati konstrukció betegbiztonsági alprojekt szakmai koncepciója és eredményei: Zárókiadvány

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

Kapcsolódó oldalak

További információ

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre

BELLA program


Széchenyi 2020 info