Hírfolyam Hírfolyam

41. NEVES Betegbiztonsági fórum

2017. október 12-én került megrendezésre a 41. NEVES Betegbiztonsági Fórum, melynek témája ezúttal „Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című EFOP 1.8.0 projekt betegbiztonsági alprojektje volt.

 

Dr. Belicza Éva, az alprojekt szakmai vezetője köszöntőjében bemutatta a betegbiztonsági alprojekt célját, mely egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, melynek segítségével a dolgozók felismerik a veszélyforrásokat tevékenységeik végzése során, javaslatokat fogalmaznak meg a kivédésükre, és lehetőség nyílik a hibák és nemkívánatos események megbeszélésére tanulás céljából az intézmény vezetésének aktív közreműködésével.
A Fórum célja volt bemutatni azokat a fejlesztéseket és programokat, amelyek eredményeit az egészségügy szereplői a közeljövőben közvetlenül is fel tudnak majd használni, illetve amelyekben aktív részvételükre is számítunk.

 

Dr. Antmann Katalin az Országos Közegészségügyi Intézet konzorciumi szakmai vezetője arról számolt be, hogy módszertani leveleket fognak kidolgozni a leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére (műtéti sebfertőzés, egészségügyi ellátással összefüggő pneumónia, húgyúti katéterrel összefüggő húgyúti fertőzések, érkatéterrel összefüggő véráramfertőzések), valamint kidolgozásra kerül a járóbeteg/fekvőbeteg ellátásra vonatkozó antimikróbás szer helyes alkalmazás (stewardship) módszertani útmutató és képzési tananyag. Az infekciókontroll és felügyeletének erősítése is nagy szerepet kap a programban, sőt a tervek között szerepel, hogy az infekciókontroll önálló finanszírozást kapjon.

 

Dr. Higyisán Ilona az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szakmai szakértője elmondta, hogy a projektben megoldandó feladatok között szerepel a kórházi betegek gyógyszerelésének áttekintése, támogatása, beszámolt az egyedi gyógyszerelés szakmai és gazdasági előnyeiről, és felvázolta az automata, betegszintű gyógyszerelő rendszer működését is.

 

Dr. Lám Judit az Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) konzorciumi szakmai vezetője az EMK projektbeli tevékenységét és azok várható hatását mutatta be, mely az alábbi 5 fő témakört érinti: betegbiztonsági stratégiai koncepció kialakítása; beteg által jelentett kimeneti értékelés (patient-reported outcomes, PRO) hazai bevezethetőségének tanulmányozása; nemkívánatos események oki hátterének feltárása; egészségügyi ellátás jógyakorlatainak gyűjtése, fejlesztése, és megosztása; valamint országos szintű lakossági kampány szervezése gyógyszerszedés témakörében.

 

Sinka Lászlóné Adamik Erika az EMK szakmai szakértője a NEVES munkacsoportot mutatta be, mely a NEVES Fórum szervezésén kívül oki kutatásokat is végez az alábbi témákban: beteg eltűnése, betegcsere, betegesések, decubitus, dolgozót ért bántalmazás, elmaradt tervezett műtétek, tűszúrásos sérülések, újraélesztés. A kutatás eredményeként módszertanilag egységes tanulmányok és útmutatók készülnek az egészségügyi ellátó intézmények számára az említett események elkerülésének támogatására.

 

Dr. Safadi Heléna az EMK szakmai szakértője előadásában pontosította a jógyakorlat fogalmát. Konkrét példákat is bemutatott, hangsúlyozta, hogy a működő jógyakorlatok leírása nem egyemberes tevékenység, és biztatta a fórum résztvevőit, hogy minél több anyagot küldjenek be.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az október 31-ig beküldött jógyakorlatok közül választják ki azokat, amik oktatásra kerülnek, de jógyakorlatot a projekt teljes időszaka alatt be lehet nyújtani. A beküldött jógyakorlatok egy mindenki által elérhető adatbázisba is bekerülnek a később érkező javaslatokkal együtt.

A fórum hagyományosan a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

Fontos aktualitások:

  • A NEVES Fórumra a továbbiakban egy új felületen lehet jelentkezni (SurveyMonkey), mely nem tud automatikus visszaigazolást küldeni.
  • Minőségbiztosítási és Betegbiztonsági Menedzser továbbképzés indul 2018 februárjában.
  • A következő Fórum 2017.december 14-én lesz ugyancsak a János Kórház Auditóriumában, témája egy nemzetközi kutatási projekthez kapcsolódóan a betegátadás oktatásával szerzett tapasztalatok bemutatása lesz.

A Fórum előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

Dr. Belicza Éva – Bevezető
Dr. Antmann Katalin – Rendszerszintű betegbiztonsági problémák kezelése
Dr. Higyisán Ilona – Betegszintű gyógyszereléssel kapcsolatos kórházi tapasztalataink
Dr. Lám Judit, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Dr. Safadi Heléna – SE-EMK szerepe a Betegbiztonsági alprojektben

NEVES jelentési rendszer

A következő NEVES Fórumok tervezett időpontjai:

A kialakult járványügyi helyzet miatt a következő NEVES Fórum időpontja bizonytalan. A folytatással kapcsolatban később adunk tájékoztatást.

 

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

Kapcsolódó oldalak

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre

BELLA program


Széchenyi 2020 info