Hírfolyam Hírfolyam

43. NEVES Betegbiztonsági fórum

2018. február 15-én került megrendezésre a 43. NEVES Betegbiztonsági Fórum, mely ezúttal A kocka el van vetve – kockázatkezelés az egészségügyben címet kapta.Dr. Lám Judit köszöntőjében bemutatta a nap programját, és az aktualitások ismertetése keretében felhívta a figyelmet az EFOP 1.8.0 Betegbiztonsági alprojektjének néhány jelenleg folyó tevékenységére valamint egyéb betegbiztonsághoz kapcsolódó hírekre.

Elsőként Dr. Vida Zoltán a 43. NEVES Fórum felkért szakmai koordinátora történelmi példákon keresztül vezette be a kockázatkezelés témakörét, jelentőségét.

Majd Varga Tünde Emese a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának intézetvezető főnővére röviden felvázolta a kockázattal kapcsolatos legfontosabb fogalmakat és a kapcsolódó jogszabályokat.

A szakmai programot Dr. Vida Zoltán a kockázatmenedzsment három fő elemének (kockázatok azonosítása, értékelése, kezelése) vázlatos elméleti áttekintésével folytatta.

Ezt követően négy intézményi szintű kockázatkezelési projektet mutattak be az előadók különböző ellátási területen szerzett valós gyakorlati tapasztalataik megosztásával:

Varga Tünde a járóbeteg ellátásban bevezetett kockázatregiszterrel kapcsolatos tapasztalatait mutatta be.

Dr. Vida Zoltán a radiológiai diagnosztikai ellátás területén feltárt intézményi kockázatokat és azok lehetséges kezelési módjait ismertette, előadásában kitért a munkatársak bevonásának szerepére és jelentőségére is. Tapasztalatai közül kiemelendő, hogy a kockázatregiszter készítése során feltárt problémák többségükben a működéshez voltak kapcsolhatóak, megoldásukra így olyan intézkedéseket hoztak, melyek nem igényeltek plusz anyagi ráfordítást.

Tölgyesiné Dr. Ágoston Katalin az EMMI Egészségügyi Igazgatási Főosztályának munkatársa a Healthcare Failure Mode Effect Analysis (HFMEA), azaz a hibamód és hatáselemzés egészségügyi eszköztárának alkalmazásával szerzett tapasztalatairól számolt be.

Végezetül Laufer Éva a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet ápolási igazgatója a fekvőbeteg ellátás kockázatkezelési specifikumairól és az intézményi projekt során alkalmazott eszközökről, az általuk feltárt kockázatokról és azok megoldásairól beszélt.

A fórum hagyományosan a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

A Fórum előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

 

 

Módszertani útmutató az oki kutatások végzéséhez

Útmutató az oki kutatáshoz kapcsolódó technikák elsajátításához, megfelelő alkalmazásához.
Tovább az útmutatóhoz

A következő NEVES Fórumok tervezett időpontjai:

  • 2019. ősz

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

NEVES jelentési rendszer

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

Egészségügyi jógyakorlatok

Már elérhető az egészségügyi jógyakorlatok online katalógusa, valamint a EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt teljes időszaka alatt – azaz 2020. szeptember 30-ig –
várják kollégáink a fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények munkatársaitól az ismert betegbiztonsági kockázatok feltárására, kezelésére alkalmazott intézményi jógyakorlatok beküldését.

További információért látogasson el az Egészségügyi Jógyakorlatok Online Katalógusának felületére.

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre

BELLA program