Hírfolyam Hírfolyam

32. NEVES Betegbiztonsági fórum

2015. december 17-én került megrendezésre a XXXII. NEVES Betegbiztonsági Fórum, mely a betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatok témakörben ezúttal a szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségeire és korlátaira fókuszált.

Dr. Belicza Éva bevezető előadásában ismertette szakmai protokollokhoz és irányelvekhez kapcsolódó általános problémákat, és felhívta a figyelmet a szabályozott folyamatok jelentőségére, a megoldáskeresés fontosságára. Aktualitásként szó esett az Országgyűlés által elfogadott egészségügyi törvény módosításáról a belső minőségügyi rendszer kritériumaira vonatkozóan.
Ezután 4 előadás következett, mely mind más-más aspektusból közelítette meg a témakört, majd vitával zárult a Fórum.

Az első előadásban prof. dr. Szabó Attila ismertette az I. számú Gyermekgyógyászati Klinika szakmai protokolljainak kialakítási és alkalmazási gyakorlatát.

A betegellátási gyakorlatok változékonysága jelentős számú tévesztési lehetőséget, és betegbiztonsági kockázatot hordoz magában. Ezért tűzte ki célul a klinika a legfontosabb, leggyakoribb tünetek és betegségek esetén alkalmazható, egyértelmű protokollok kidolgozását. A protokollgyűjteményt praktikus, nyomtatott kiskönyv formájában minden orvos rendelkezésére bocsátják az oktatásokon túl, hogy mindenkor hozzáférhető legyen, hiszen az egységes, tudományos alapokon nyugvó diagnosztika és terápia alapja a minőségi betegellátásnak. Ehhez szükség van protokollokra, melyek nem csak a betegek, hanem a dolgozók számára is biztonságot jelentek, figyelembe véve természetesen, hogy a protokollok nem a betegek individuális eltéréseit hivatottak kezelni.

A második előadásban dr. Knausz Márta a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház higiénés főorvosa az empirikus antibiotikus terápia klinikai auditján keresztül ismertette a szakmai munka értékelési és ellenőrzési gyakorlatát.

2013-ban készítették el a súlyos infekciók empirikus antibiotikus terápiájának eljárásrendjét, majd nem sokkal később az eljárásrend használatának visszakövetése mellett döntöttek. Az eljárásrend részeként antibiotikum rendelő lapot készítettek, mely által követhetővé és értékelhetővé vált az empirikus terápia a belső auditok során. A jelenleg is zajló audit tapasztalataként elmondható, hogy nem elég kiváló szakmai tartalommal megtöltött szabályzatokat, eljárásrendeket készíteni, időről időre meg kell győződni arról, hogy minden érintett megismerte, megértette és alkalmazza a benne foglaltakat, továbbá meg kell vizsgálni a felmerült problémák okait és megoldási lehetőségeit a hatékony és biztonságos betegellátás érdekében.

Ezt követően dr. Safadi Heléna az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Minőségügyi, Nemzetközi és Dokumentációs Főosztály vezetőjének szakmai irányelvek fejlesztéséről szóló előadását láthattuk dr. Belicza Éva tolmácsolásában.

Az előadás tisztázta a szakmai irányelvek illetve a szakmai protokollok közti különbségeket. A szakmai irányelvek tudományos bizonyítékokon támaszkodó, szisztematikusan fejlesztett ajánlások, melyek kialakításáért a szakmai kollégiumok tagozatai felelnek, illetve az OBDK biztosít ehhez módszertani ajánlást. A szakmai protokollok a helyi szakmai gyakorlatot szabályozzák, a protokollokat a szakmai irányelvek mentén érdemes kialakítani – amennyiben azok rendelkezésre állnak. Szakmai irányelvek hiányában azonban ugyanúgy szükséges helyi protokollokat létrehozni, melyek a helyi körülmények között meghatározott lépésekről nyújtanak egyértelmű információt az adott tevékenységet közvetlenül végző ellátók számára.

A negyedik előadásban Sinka Lászlóné Adamik Erika mutatta be a BELLA program vezető felülvizsgálóinak tapasztalatait „A szakmai ellátás helyi szabályainak kialakítása és alkalmazása” című standard bevezetése kapcsán.

Általános tapasztalatként elmondható, hogy a protokollok készítésével, alkalmazásával és dokumentálásával egyaránt jelentkeztek nehézségek.  A szakmai protokollok készítésének egyik legfőbb gátja a nemzeti szakmai irányelvek hiánya, de nehézségként említhetjük például a protokollokkal kapcsolatos ismerethiányt is. Nehezen megvalósíthatónak vélték a programban résztvevő intézmények továbbá az intézményi szintű egységes protokollok alkalmazását, az orvosok és társszakmák bevonását. Azonban számos jó gyakorlat megismerésére is lehetőséget adtak a tanácsadási alkalmak; például aktualizálási, elérési, nyilvántartási rendek használata, protokoll sablonok alkalmazása. A fórum a tanácsadások során megfogalmazott kérdések megvitatásával zárult.

Fórum előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

Dr. Belicza Éva – A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai – bevezető előadás

Dr. Szabó Attila – Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban

Dr. Knausz Márta, Dr. Somogyi Aranka – Az empirikus antibiotikum alkalmazás klinikai auditja a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

Dr. Safadi Heléna – Az egészségügyi szakmai irányelvek

Sinka Erika – Szakmai protokollok alkalmazása – tanácsadási tapasztalatok

A következő Fórum alkalmával a gyógyszereléshez kapcsolódó legjobb gyakorlatokról beszélgetnénk.

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

NEVES jelentési rendszer

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

BELLA program