Hírfolyam Hírfolyam

39. NEVES Betegbiztonsági fórum

2017. április 6-án került megrendezésre a 39. NEVES Betegbiztonsági Fórum, melynek témája ezúttal a klasszikus biztonsági területek kapcsolata a betegbiztonsággal: a munka-, vagyon-, és környezetvédelem kérdései voltak az egészségügyi ellátás során.

Dr. Belicza Éva köszöntőjében felhívta a figyelmet a betegbiztonságot támogató pályázati konstrukciókra.

A bevezető előadásban Mészáros István, a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának igazgatója kiemelte, hogy az ún. klasszikus biztonsági területek – munka-, tűz-, vagyon-, környezet- és polgári védelem – vonatkozásában a legnagyobb jelentősége a nem várt eseményekre való tudatos felkészülésnek van.

Ezt követően Nagy György, a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának biztonságszervezési osztályvezetője a munkavédelem és betegbiztonság kapcsolódását mutatta be.

A munkavédelem során nem csak a munkavállaló védelméről, de a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak és a szolgáltatást igénybe vevőknek a biztonságáról is gondoskodni kell, ami egészségügyi szolgáltatás esetén a betegeket és a látogatókat is jelenti, mely számos kérdést vet fel a terület jogi szabályozását illetően. Az előadást egy egészségügyi szolgáltatónál megtörtént munkabaleset tanulságainak megvitatása színesíttetette.

Mészáros István a kórházbiztonság vagyonvédelmi aspektusairól szóló előadásával folytatta.

Az ellátásban résztvevők közös érdeke a gyógyulás nyugodt körülményeinek biztosítása, ami magába foglalja a vagyon elleni cselekmények megelőzését, és a testi-lelki egészség sértetlenségének biztosítását is. A követhetetlen vagy nehezen követhető beteg- és látogatóforgalom jelentős vagyonvédelmi kockázatokkal jár az egészségügyi szolgáltatóknál. A hatékony beavatkozás és védelem érdekében a betegellátási és vagyonvédelmi folyamatokat egymáshoz kell illeszteni. Az előadás részletesen kitért a vagyonvédelmi alapelvekre, a házirend meghatározó szerepére és a kapcsolódó jogi szabályozás problémáira is.

Végezetül Simon Mátyás, a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának környezetvédelmi osztályvezetője a környezetvédelem és a betegbiztonság kapcsolatát mutatta be.

A környezetvédelem az oktató, kutató és gyógyító tevékenység során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtésén túl azok tárolására, szállítására és ártalmatlanítására is kiterjed. A szabálytalan hulladékgyűjtés, a nem megfelelő hulladékgyűjtők alkalmazása számos munkavállalói- és betegbiztonsági problémát vethetnek fel; éles-hegyes eszközök okozta balesetek, fertőzések, vegyi- és sugárbalesetek egyaránt előfordulhatnak, melyek megelőzésére számos megoldás áll az intézmények rendelkezésre.

A fórum hagyományosan a résztvevők tapasztalatcseréjével és a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

A Fórum előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

Dr. Belicza Éva – Bevezető
Nagy György – Munkavédelem és betegbiztonság
Mészáros István – Vagyonvédelem – a kórházbiztonság vagyonvédelmi aspektusai
Simon Mátyás – Betegbiztonság és a környezetvédelem kapcsolata

A következő NEVES Fórumok tervezett időpontjai:

  • 2019. június 6.

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

NEVES jelentési rendszer

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

BELLA program