Hírfolyam Hírfolyam

39. NEVES Betegbiztonsági fórum

2017. április 6-án került megrendezésre a 39. NEVES Betegbiztonsági Fórum, melynek témája ezúttal a klasszikus biztonsági területek kapcsolata a betegbiztonsággal: a munka-, vagyon-, és környezetvédelem kérdései voltak az egészségügyi ellátás során.

Dr. Belicza Éva köszöntőjében felhívta a figyelmet a betegbiztonságot támogató pályázati konstrukciókra.

A bevezető előadásban Mészáros István, a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának igazgatója kiemelte, hogy az ún. klasszikus biztonsági területek – munka-, tűz-, vagyon-, környezet- és polgári védelem – vonatkozásában a legnagyobb jelentősége a nem várt eseményekre való tudatos felkészülésnek van.

Ezt követően Nagy György, a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának biztonságszervezési osztályvezetője a munkavédelem és betegbiztonság kapcsolódását mutatta be.

A munkavédelem során nem csak a munkavállaló védelméről, de a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak és a szolgáltatást igénybe vevőknek a biztonságáról is gondoskodni kell, ami egészségügyi szolgáltatás esetén a betegeket és a látogatókat is jelenti, mely számos kérdést vet fel a terület jogi szabályozását illetően. Az előadást egy egészségügyi szolgáltatónál megtörtént munkabaleset tanulságainak megvitatása színesíttetette.

Mészáros István a kórházbiztonság vagyonvédelmi aspektusairól szóló előadásával folytatta.

Az ellátásban résztvevők közös érdeke a gyógyulás nyugodt körülményeinek biztosítása, ami magába foglalja a vagyon elleni cselekmények megelőzését, és a testi-lelki egészség sértetlenségének biztosítását is. A követhetetlen vagy nehezen követhető beteg- és látogatóforgalom jelentős vagyonvédelmi kockázatokkal jár az egészségügyi szolgáltatóknál. A hatékony beavatkozás és védelem érdekében a betegellátási és vagyonvédelmi folyamatokat egymáshoz kell illeszteni. Az előadás részletesen kitért a vagyonvédelmi alapelvekre, a házirend meghatározó szerepére és a kapcsolódó jogi szabályozás problémáira is.

Végezetül Simon Mátyás, a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának környezetvédelmi osztályvezetője a környezetvédelem és a betegbiztonság kapcsolatát mutatta be.

A környezetvédelem az oktató, kutató és gyógyító tevékenység során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtésén túl azok tárolására, szállítására és ártalmatlanítására is kiterjed. A szabálytalan hulladékgyűjtés, a nem megfelelő hulladékgyűjtők alkalmazása számos munkavállalói- és betegbiztonsági problémát vethetnek fel; éles-hegyes eszközök okozta balesetek, fertőzések, vegyi- és sugárbalesetek egyaránt előfordulhatnak, melyek megelőzésére számos megoldás áll az intézmények rendelkezésre.

A fórum hagyományosan a résztvevők tapasztalatcseréjével és a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

A Fórum előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

Dr. Belicza Éva – Bevezető
Nagy György – Munkavédelem és betegbiztonság
Mészáros István – Vagyonvédelem – a kórházbiztonság vagyonvédelmi aspektusai
Simon Mátyás – Betegbiztonság és a környezetvédelem kapcsolata

Módszertani útmutató az oki kutatások végzéséhez

Útmutató az oki kutatáshoz kapcsolódó technikák elsajátításához, megfelelő alkalmazásához.
Tovább az útmutatóhoz

A következő NEVES Fórumok tervezett időpontjai:

  • 2019. ősz

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

NEVES jelentési rendszer

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

Egészségügyi jógyakorlatok

Már elérhető az egészségügyi jógyakorlatok online katalógusa, valamint a EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt teljes időszaka alatt – azaz 2020. szeptember 30-ig –
várják kollégáink a fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények munkatársaitól az ismert betegbiztonsági kockázatok feltárására, kezelésére alkalmazott intézményi jógyakorlatok beküldését.

További információért látogasson el az Egészségügyi Jógyakorlatok Online Katalógusának felületére.

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
További információért kattintson a képre

BELLA program