Hírfolyam Hírfolyam

38. NEVES Betegbiztonsági fórum

2017. február 16-án került megrendezésre a 38. NEVES Betegbiztonsági Fórum, melynek témája ezúttal a klasszikus biztonsági területek kapcsolata a betegbiztonsággal: a tűz- és katasztrófavédelem kérdései voltak az egészségügyi ellátás során.

Dr. Lám Judit köszöntőjében felhívta a figyelmet a társadalmi egyeztetés alatt álló betegbiztonsági vonatkozású pályázati tervekre.

A bevezető előadásban Mészáros István, a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának igazgatója kiemelte, hogy az ún. klasszikus biztonsági területek – munka-, tűz-, vagyon-, környezet- és polgári védelem – vonatkozásában a legnagyobb jelentősége a nem várt eseményekre való tudatos felkészülésnek van.

Ezt követően Nagy György, a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságának biztonságszervezési osztályvezetője a tűzvédelem és betegbiztonság kapcsolódását mutatta be.

A tűzvédelem főbb területei közül a tűzmegelőzésnek kiemelt jelentősége van, hiszen tűz esetén az ellátottak menekítése állapotuk függvényében komplex és bonyolult feladat, ami felkészültséget igényel az egészségügyi dolgozóktól. Nagyon fontos továbbá, hogy tudjuk, hogy miként lehet a tűz terjedését megakadályozni és hatékonyan beavatkozni. A beavatkozás során kritikus jelentősége van a tűzjelző rendszer meglétének és elhelyezésének, a munkavállalók tűzoltó készülékek és tűzcsapok használatára vonatkozó ismereteinek valamint a tűzoltók munkáját segítő intézkedéseknek (alaprajzok, tűzkulcsok, parkoló rendelkezésre állása). Az előadást két egészségügyi szolgáltatónál megtörtént tűzeset tanulságainak elemzése színesíttetetté. A tűzesetek felhívták a figyelmet a betegek által használt gyújtóforrások és azok betegjogi vonatkozásainak kérdéseire valamint a tűzriadótervek gyakoroltatásának jelentőségére.

Mészáros István az egészségügyi válsághelyzeti gyakorlat tapasztalatairól szóló előadásával folytatta.

Válsághelyzet esetén a betegek védelme csak úgy biztosítható, ha a munkavállalók ismerik a katasztrófahelyzetekre létrehozott intézkedési tervben betöltött szerepüket, feladataikat, így biztosítva a gyors, higgadt reakciót. Azonban gyakorlás és szimuláció nélkül a tervek csak papírok: a gyakorlatok biztosítják, hogy a valódi tapasztalatok alapján korrigáljuk a tervet, úgy, hogy azok valódi veszélyhelyzetben jól alkalmazhatóak legyenek. Az előadás egy tavaly őszi tervezett szimuláció tanulságainak bemutatásával zárult.

Dr. Issekutz Ákos, a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház sebész főorvosa egy a közelmúltban műtőben kialakult tűzeset során szerzett személyes tapasztalatiról számolt be.

Végezetül Dr. Ari Lajos, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet volt gazdasági igazgatója a tűzoltóság videófelvételeinek bemutatása mellett beszélt az OORI-ban történt tűzesetről.

A fórum hagyományosan a résztvevők tapasztalatcseréjével és a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

A Fórum előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

Dr. Lám Judit – Bevezető
Nagy György – Tűzvédelem és betegbiztonság
Mészáros István – Katasztrófavédelem – egészségügyi válsághelyzeti gyakorlat tapasztalatai

Módszertani útmutató az oki kutatások végzéséhez

Útmutató az oki kutatáshoz kapcsolódó technikák elsajátításához, megfelelő alkalmazásához.
Tovább az útmutatóhoz

A következő NEVES Fórumok tervezett időpontjai:

  • 2019. ősz

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

NEVES jelentési rendszer

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

BELLA program