Hírfolyam Hírfolyam

36. NEVES Betegbiztonsági fórum

2016. október 20-án került megrendezésre a 36. NEVES Betegbiztonsági Fórum, melynek témája ezúttal a Klinikai audit gyakorlata volt.

Dr. Belicza Éva köszöntőjében kiemelte, hogy a klinikai audit, azaz a szakmai munka szisztematikus elemzése elengedhetetlen a betegellátás eredményessége és hatékonysága szempontjából, hiszen a közvetlen betegellátási gyakorlatról, a szakmai protokollok alkalmazási fokáról, így az ellátás megfelelőségéről ad átfogó képet. Az elemzés célja pedig nem más, mint az ellátás minőségének folyamatos fejlesztése.

Az első előadásban Horváth Szilvia az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Betegdokumentációs Központ (továbbiakban: OBDK) Minőségügyi, Nemzetközi és Dokumentációs Főosztály akkreditációs referense mutatta be az Egészségügyi szolgáltatók akkreditációs rendszerének Klinikai audit standardját.

Ezt követően Dr. Safadi Heléna az OBDK Minőségügyi, Nemzetközi és Dokumentációs Főosztály vezetője számolt be arról, hogy az OBDK jogszabály szerinti feladata, hogy a minőségügyi szakfőorvosok segítségével elindítsa és végezze a szakmai tevékenységek szisztematikus értékelését, és országosan kiterjessze a klinikai auditok rendszerét.
Az OBDK által végzendő külső klinikai audit módszertanának kidolgozásakor célként határozták meg azt is, hogy az intézmények a belső klinikai audit gyakorlatuk kialakításához is kapjanak segítséget, iránymutatást. A módszertan tesztelésére a közelmúltban pilot programot bonyolítottak le hazai intézmények közreműködésével. Az előadás ennek a pilot programnak a tapasztalatait ismertette, kiemelve a szervezésre, működtetésre vonatkozó kérdéseket, javaslatokat.

Végezetül Dr. Boros Erzsébet az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főorvosa ismertette intézményi nézőpontból a belső klinikai auditok során szerzett tapasztalataikat.
Az OORI-ban 1996 óta foglalkoznak a szakmai munka értékelésével. 2007 és 2008 között az intézet csatlakozott a PATH (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals) programhoz is, melynek keretében több új indikátorhoz kapcsolódóan kezdtek elemzéseket. A kialakított dokumentálási és elemzési gyakorlatot, valamint az eredmények szankciómentes visszajelzését a program lezárását követően is folytatták. Ennek a folyamatos értékelésének és fejlesztésének köszönhetően az OBDK által vezetett pilot program értékelésében kimagaslóan jó eredményeket ért el az intézet a vizsgált indikátor vonatkozásában.

A fórum hagyományosan a résztvevők tapasztalatcseréjével zárult.

Fórum előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

Dr. Belicza Éva – Bevezető
Horváth Szilvia – Klinikai audit standard
Dr. Safadi Heléna – Klinikai audit pilot bemutatása

 

A következő NEVES Fórumok tervezett időpontjai:

  • 2019. április 11.
  • 2019. június 6.

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

NEVES jelentési rendszer

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

BELLA program