Hírfolyam Hírfolyam

33. NEVES Betegbiztonsági fórum

2016. február 18-án került megrendezésre a XXXIII. NEVES Betegbiztonsági Fórum, melynek témája ezúttal a BELLA Gyógyszereléshez kapcsolódó legjobb gyakorlatainak megosztása volt.

Dr. Lám Judit bevezető előadásában ismertette a gyógyszereléshez kapcsolódó általános problémákat, és felhívta a figyelmet a rendszerszintű megoldások keresésének jelentőségére.

Pitás Eszter a NEVES munkacsoport nevében bemutatta a Fórum megújult honlapját, melyet a http://info.nevesforum.hu címen érhetnek el az érdeklődök. A honlapon aktualitásaink mellett a korábbi fórumok összefoglalóit és előadásait is megtalálják, valamint a nemkívánatos események jelentési lapjai, kérdések, és a szoftver elérhetősége is feltüntetésre került oldalunkon.

Ezután 5 előadás következett, mely mind más-más aspektusból közelítette meg a témakört:

Az első előadásban dr. Szarvas Gábor ismertette a gyógyszerelési problémák globális jelentőségét nemzetközi adatokkal alátámasztva.

Ezt követően dr. Lám Judit  számolt be egy kapcsolódó hazai kutatás eredményeiről.

2011-ben egy pilotvizsgálat körében direkt megfigyelést alkalmazva gyógyszerelési hibákat vizsgáltak, melynek fókuszában az elrendeléstől való eltérés állt. A hibatípusok azonosításán túl a lehetséges klinikai következményeket és a főbb kockázati tényezőket is vizsgálták. Elmondható, hogy a hibák előfordulási gyakorisága a nemzetközi adatokhoz illeszkedik, azonban a leggyakoribb hibatípusok másként oszlanak meg. Továbbá az osztással, alkalmazással összefüggő gyógyszerelési hibák jelentési hajlandósága jelenleg is nagyon alacsony. A vizsgálat eredményeit feldolgozó publikáció megtalálható honlapunkon a szakmai publikációk menüpontban.

A harmadik előadásban Arapovicsné dr. Kis Krisztina  ismertette a gyógyszerelési standarddal kapcsolatos felkészítés során szerzett tapasztalatait.

A standard rövid bemutatását követően a tanácsadói szerepkörben a gyógyszerelési folyamattal kapcsolatban tapasztalt főbb nehézségeket és az arra javasolható megoldásokat, gyakorlatokat mutatta be. A részletesen ismertetett problémák az alábbiak voltak: gyógyszerek tárolása, szóbeli gyógyszerrendelés, gyógyszerelés ellenőrzése, párhuzamos gyógyszerrendelés, rövidítések használata, generikumok használata, magas kockázatú gyógyszerek, otthonról behozott gyógyszerek kezelése, melyek egyértelmű szabályozását és tudatos kezelését egyaránt megkövetelik a standard elvárásai. Végezetül néhány megismert intézményi jó gyakorlat bemutatásával zárult az előadás.

Ezután Stefán Anikó a Budai Irgalmasrendi Kórházból a BELLA standard bevezetésének intézményi tapasztalatairól számolt be.

A standard bevezetésének a célja a gyógyszer-kiadagolás biztonságának javítása volt. Ehhez elsőként a gyógyszerelési problémákat azonosították az intézményi dolgozók bevonásával majd ezt követően a főbb fejlesztési területeket határozták meg. A fejlesztések eredményeként sikerült rövidítésjegyzéket, magas kockázatú gyógyszerlistát valamint egy folyamatosan frissülő helyettesítési listát is kidolgozni, közzétenni. Valamint sikerült – még ha csak egy osztályon is egyelőre – zavarmentes gyógyszerelő helyiséget kialakítani, valamint a behozott gyógyszerek tárolását is megoldani. További célként fogalmazták meg a fejlesztések kiterjesztését minden osztályra, a gyógyszereléssel kapcsolatos dokumentáció szabályozásának áttekintését, továbbá dolgozói oktatások megszervezést.

Az előadások sorát Szántainé Nagy Edit a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pulmonológiai Osztályán alkalmazott egyéni gyógyszerfelhasználási lappal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatainak megosztásával zárta.

Az egyéni gyógyszerelő lap bevezetését a lázlapok túlzsúfoltságából eredő nehéz kezelhetőség, értelmezhetőség ösztönözte. Az alkalmazott lázlap méretű gyógyszerelő papíron 15 nap gyógyszerelési eseményei kapnak helyet, melyet az orvos tölt ki, és melynek alapján az ápolók gyógyszerelnek. A gyógyszerelőlap előnye az átláthatóság, könnyű, egyértelmű kezelhetőség az alkalmazott gyógyszerek számosságától függetlenül, továbbá hogy mivel a lázlapra nem kell átvezetni a gyógyszerelést, így a lázlapon szereplő adatok is áttekinthetővé, rendszerezetté válnak. A bevezetést követően a napi ápolási lapon már nem vezetik a gyógyszerelést, így megelőzhetővé váltak az átírásból eredő tévesztések is.

A fórum hagyományosan a résztvevők aktív vitájával és tapasztalatcseréjével zárult.

Fórum előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

Dr. Lám Judit – Bevezető előadás és eredmények egy hazai vizsgálatból

Pitás Eszter – A NEVES Fórum megújult honlapja

Dr. Szarvas Gábor – A gyógyszerelési problémák jelentősége – nemzetközi kitekintés (forrás, forrás)

Arapovicsné Dr. Kis Krisztina – A gyógyszerelési standard lényege és az alkalmazásával szerzett tapasztalatok

Stefán Anikó – Biztonságos gyógyszerelés kialakítása a Budai Irgalmasrendi Kórházban

Szántainé Nagy Edit – Egyéni gyógyszerfelhasználási lap használata a fekvőbeteg ellátásban

A következő Fórum alkalmával az infekciókontroll témaköréhez kapcsolódó legjobb gyakorlatokról beszélgetnénk.

A következő NEVES Fórumok tervezett időpontjai:

  • 2019. február 7.
  • 2019. április 11.
  • 2019. június 6.

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

NEVES jelentési rendszer

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

BELLA program