Hírfolyam Hírfolyam

31. NEVES Betegbiztonsági fórum

2015. október 15-én került megrendezésre a XXXI. NEVES Betegbiztonsági Fórum.
Ezúttal a BELLA program standardjainak bevezetése során alkalmazott legjobb gyakorlatokról hallhattunk, és terveink szerint a következő négy fórum is ezen téma köré szerveződne.

Dr. Belicza Éva bevezető előadásában felhívta a figyelmet a jó gyakorlatok fontosságára, az egymástól való tanulás lehetőségére és ismertette az akkreditációs program jelen állását.

A Fórum keretében ezután a TÁMOP-6.2.5./B projektben résztvevő egészségügyi intézmények felkért munkatársai osztották meg tapasztalataikat.

Az első előadásban Kaproncai Gabriella ismertette a győri Petz Aladár Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának betegesés prevenciós gyakorlatát.

2014 óta alkalmazzák a NEVES betegesés jelentési lapját. Kezdetben rövidítették az esési adatlapot, de nem sokkal később visszaálltak az eredeti adatlapra a hasznos adattartalom miatt. A munkatársakat képzés, oktatás, megbeszélés keretében ismertették a jelentési lap fontosságával, szerepével. A jelentések eredményeit folyamatosan elemezve megállapították a főbb okokat, az eséssel összefüggő tevékenységeket (pl. elrendelt segédeszköz elhagyása vagy helytelen használata). Prevenciós intézkedésként a betegek tájékoztatása során kitérnek az esési kockázatok valamint a nővérhívó és a villanykapcsolók elérhetőségének ismertetésére is. Több strukturális átalakítást is végeztek (burkolatcsere, kapaszkodók, jelzőfények) valamint ápolói kíséretet biztosítottak a kórterem elhagyásához az új segédeszközök bevezetését követő napokban. Lehetőség van úgynevezett adaptációs szabadságra is, melynek során a betegek és a hozzátartozók a távozás előtti hétvégén otthoni környezetükben felmérik a nehézségeket, hogy ezzel kapcsolatban megoldási javaslatokat dolgozhassanak ki az ellátókkal.  A tanácsadási program hatására mobilizálási naplót kezdtek vezetni, valamint esési kockázatfelmérő lapot vezetnek be. A jelentési lapok adatai alapján további fejlesztéseket terveznek.

A második előadásban Élőné Kudoba Anita a mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézet kézhigiénés gyakorlatát ismertette.

2011-ben indították el a fejlesztési programot a Hartmann – BODE Compliance Kit rendszerrel. Kötelező éves oktatásokat kezdtek szervezni, majd rendszeresen vizsgálták a dolgozók kézhigiéné állapotát. Az oktatások végeztével írt tesztek és állapotfelmérések eredményeit visszacsatolták az adott osztálynak, és intézményi szinten is értékelték. A későbbiekben kötelezővé tette a kórház minden új dolgozó kézhigiéné oktatását is alkalmazási formától függetlenül. Növelték az adagolók számának mennyiségét, továbbá zsebpalackot és tájékoztatató anyagokat biztosítottak a dolgozók számára. Napi – kétnapi szinten támogató, ellenőrző megjelenések vannak az osztályokon. Negyedévente monitorozzák az alkoholos kézfertőtlenítő és folyékony szappan fogyást. 2013-tól pedig kézhigiénés napot szerveznek a lakosság számára, melybe a gyermekeket rajzpályázat keretében vonják be.

A harmadik előadásban Rolof Orsolya az ózdi Almási Balogh Pál Kórház szakdolgozói kommunikációs képzéséről és azok hatásairól számolt be.

A hatékonyabb munkavégzés eléréséhez a dolgozók motiválását tűzték ki elsődleges feladatként. Ehhez egy pályázat keretében adódott lehetőség; 5 hónapon át 22 csoportban 346 fő bevonásával kommunikációs tréninget tartottak a szakdolgozóknak és a vezetőknek egyaránt.  A képzés fő célja a személyes hatékonyság fejlesztése volt. A középvezetők hosszabb 120 órás képzést kaptak 12 nap alatt, a szakdolgozók 40 órás képzésen vettek részt 4 napos bontásban. A tréning során időgazdálkodási, stressz- és konfliktuskezelési, vezetési és kommunikációs ismereteket sajátíthattak el barátságos, családias hangulatban. A kezdeti nehézségek ellenére a visszajelzések, tapasztalok nagyon pozitívak voltak, ezért szeretnének további tréningeket szervezni.

A negyedik előadásban Dr. Turbucz Piroska mutatta be a Flór Ferenc Kórház strukturált betegoktatási rendszerét.

2012-ben megváltozott a kórház belgyógyászatának profilja, ennek következtében egyre nagyobb igény mutatkozott szervezett diabetes oktatásra. Ehhez egy komplex 5 napos osztályos majd további ambuláns oktatási rendszert fejlesztettek ki projektmunka keretében. A cél elsőként a rendszer kialakítása, egy éves működtetése, majd az eredményesség felmérése, további fejlesztése volt. A rendszer elemzéséhez, értékeléséhez használt eszközök és a projekt ütemezése is bemutatásra került.
A munkatársak ösztönzésére akkreditált diabetológia szakápolói képzést szerveztek, valamint tematikus betegoktatási lapot fejlesztettek. Az eredményesség méréséhez az oktatottak HbA1c értékeinek változását követték 1 éven át. Fejlesztési irányként a csoportos oktatáson való részvétel növelését célozták meg, amit a betegek tájékoztatásának tartalmi követelményeihez készített ellenőrzőlistával oldottak meg.

A Fórum előadásai az alábbi linkeken érhetőek el:

Dr. Belicza Éva – Bevezető előadás

Kaproncai Gabriella – Betegesés

Élőné Kudoba Anita – Kézhigiéné

Rolof Orsolya – Kommunikációs képzés

Dr. Turbucz Piroska – Strukturált betegoktatás

A következő Fórum alkalmával a szakmai protokollok szerinti működés kialakításáról beszélgetnénk.

NEVES program

Előadás és jegyzet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam támogatásához.
Tovább

GY.I.K. - a NEVES szoftverhez

További információ

Belicza Éva
szakmai vezető
belicza@emk.sote.hu neves@emk.sote.hu

NEVES jelentési rendszer

Elindult az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt

BELLA program